Ze liesen Schoulen erëm op ze maachen méi domm geet

Ze liesen Schoulen erëm op ze maachen méi domm geet et net well Kanner droen de Virus heem. Busser sinn voll Schüler an der Schoul och keen Ofstand dat ass keng ganz intelligent Idee an dann och nach keng Masken 🙈
Sinn déi hir Kanner sat doheem?